dimecres, de novembre 30, 2005

La "màquina" grinyola

Són moltes les veus i les notícies que arriben sobre la difícil situació del personal de l’Ajuntament. La gestió del personal presenta greus problemes que va fer fa pocs dies que el Comitè unitari presentés una queixa formal a l’equip de govern i així també es va fer palès en l’ambient de la darrera assemblea. M’explico:


Prevenció de riscos laborals: fa mesos que no s’ha fet res, ni tan sols reunions. El treball que es va fer en l’anterior mandat i que obligava a unes actuacions per a resoldre els problemes urgents ha quedat en un racó, assumint polítics, caps d’àrea i delegats de prevenció importants responsabilitats.
Valoració de llocs de treball: l’anterior valoració que es va fer no s’ha anat mantenint. Els nous llocs no tenen un patró de referència i l’assignació de tasques i de retribucions no està correctament definit.
Política de contractació erràtica: Això ha provocat l’augment de la temporalitat i l’interinatge. S’ha tornat a caure en la dinàmica de renovar contractes sense convocar les places, això provoca malestar i incertesa en els treballadors afectats. Afegim-hi el fet de contractar per urgència quan no hi ha tal urgència sinó deixadesa. Això és una font de problemes per al futur. L’oferta pública d’enguany està aturada.
Formació: No hi ha un pla de formació. I quan es fan cursos sembla més un provilegi per a alguns que el resultat de contrastar les demandes del lloc amb la capacitació de la persona.
Retribucions: L’augment retributiu ha estat per sota de l’ipc. Això és especialment lessiu per a treballadors amb sous molt baixos (que n’hi ha).

Què es podria fer?. Doncs penso amb els tres punts següents:
- La política de personal és bàsica. Un personal mal motivat i deficientment organitzat són una aposta segura al fracàs. Cal crear un ambient de confiança que no faci dubtar de les promeses.

- Contractar un Cap de Recursos Humans que marqui pautes i actuacions clares i concretes. Tot i que, en aquest cas, quin paper tindria l’actual càrrec de confiança?

- Que els polítics facin de polític i no interfereixin les relacions laborals amb decisions arbitràries i pensades a curt termini.

4 comentaris:

xfebrer ha dit...

Ramon,

Desconec la situació dels treballadors de l'Ajuntament d'Arenys, però el teu escrit no és massa positiu.
Des de fora l'opinió que tinc, i no és pas d'aquesta legislatura sinó que és de molt més endarrere, és que està molt mal organitzat. Cadascú ha de fer la seva feina i per això hi ha diferents figures: l'alcalde, el secretari, l'interventor... Ja fa molt temps que es va modificar la llei de règim local per traspassar les funcions de cap de personal als alcaldes i molts d'aquests han delegat la funció a càrrecs de confiança. En el cas d'ajuntaments grans a professionals de recursos humans.
Una altra cosa però és saber que hi ha malestar en els treballadors i que aquests no treballen amb les mínimes condicions de seguretat ni amb l'estabilitat que tant es reclama en el món laboral en general.
Hi ha molts tòpics sobre els funcionaris però algun dia se n'hauria de parlar clar, i no oblidant-se que, encara que a molts polítics no agrada i alguns d'aquests molt pròxims a tu, l'Ajuntament és una gran empresa de serveis, això sí, amb unes peculiaritats que la diferencien.

Ramon Vinyes ha dit...

A Arenys hi ha els dos problemes, en la gestió de personal i en l'organització. Serveis Territorials és una àrea en què no se sap bé quines són les responsabilitats de cadascú, i es té una visió aïllada i no del conjunt (del servei públic com a tal). Exemples n'hi ha molts com és d'esperar d'un ajuntament que va aprovar un conveni col.lectiu que no es va publicar mai.

frutavida ha dit...

www.fruitavida.biz the one true health drink from the Amazon that is full of nature's natural benefits.

fruitavida ha dit...

www.fruitavida.biz the one true health drink from the Amazon that is full of nature's natural benefits.