dijous, de juny 29, 2006

Ple de Juny del 2006

No ha estat un Ple per a tirar coets. Tampoc explicaré fil per randa cada un dels punts. Només els trets més importants. El govern municipal està en hores molt baixes. Les respostes a les nostres preguntes reflectien improvisació -no planificació-, deficient gestió i molt poca convicció. En ocasions la resposta era que hi havia personal de baixa (promoció econòmica, brigada) o hi havien hagut canvis (medi ambient) o que la justificació per a contractar “rarament” el personal d’estiu de la policia era per la urgència (com si no sabessim d’antuvi quan comença l’estiu!)…en fi per al govern el problema és el personal o alguna vegada la Generalitat. Esmentaré especialment a la Regidora de Serveis que va reconéixer que el poble no estava net i que poc hi podia fer. Fins i tot va demanar que li diguessim el que es podia fer. Posats a pensar li podria dir que si no es veu en cor, i després de tres anys de govern, podria optar per una retirada a temps, però no li dic, perquè l’altra opció la vam plantejar fa temps: fer un govern d’unitat i recordo que va ser gràcies al PP que no es va fer, gràcies a la mateixa regidora que ahir tirava la tovallola en la neteja del poble. I no vull que plegui, vull que utilitzi tots els recursos al seu abast: faci una bona organització de la feina, controli el desordre que altres àrees aboquen a la brigada, contracti algun reforç per a fer la neteja de porqueria enquistada en molts llocs (diners n’hi ha), es netegin els escorsells dels arbres, es control.li les empreses que fan la neteja i buiden els contenidors de reciclatge, no es permeti que les empreses que obren rases no les tapin durant molt de temps. Esmento dos elements positius del Ple, l’acord de tots els grups en el projecte de canalització del Bareu i el conveni amb l’ACA.

Per acabar he de dir qe hi havia una representació d’afectats de la Nit de naps que volien manifestar el seu rebuig a l’ajuntament, a l’oposició,...per no haver-se fet una pregunta al Ple sobre uns temes d’aquella jornada. Recordo que tothom vam acordar que hi hauria una mesa de diàleg i un mediador. Continuo creient amb la mesa, i allà em remeto, a les seves conclusions i als seus vots particulars si n’hi ha.