dimecres, de juny 07, 2006

La Brigada d'Obres i Serveis

La Brigada Municipal sovint és el blanc de moltes crítiques. Molt bé s’ha de netejar per tal que no hi hagi qui pugui expressar aspectes negatius. Tot i això, avui en dia molts podem dir que la seva eficàcia no és la que es podria esperar. I avanço unes quantes reflexions. La brigada rep massa ordres, de vegades incongruents i des de diverses regidories alhora i de vegades molt tard (posar unes tanques, preparar un acte, etc... per a ja!!). No hi ha una bona organització del personal on s’indiqui clarament qui ha de fer cadascuna de les feines, i, quan hi ha un esbós, aquest es va canviant massa sovint sense raonaments clars. El personal no està motivat ni valorat econòmicament com caldria. La brigada ha de fer feines que no li correspondrien observant-se un traspàs de responsabilitats des de l’àrea de Serveis Tècnics cap a la Brigada i augmentant la pressió a la mateixa brigada. Actuacions desafortunades des dels responsables polítics...en contractació de personal i previsió de plantilla, en dotació per a eines de treball, en solucionar els problemes de seguretat de les dependències, en saltar ordres i actuar per impulsos sobre els treballadors, en permetre que la improvisació de les altres regidories afecti greument el funcionament de la pròpia brigada.

Era necessari augmentar els paletes per a poder fer una plaça que ha trigat mesos en ser realitat enlloc de dedicar-los a tasques del dia a dia com forats, lloses, paviment en mal estat, etc.? Es necessari que la jardineria estigui executada una part per una empresa i una altra per treballadors propis?... i amb els mateixos criteris?

Sentia ahir a la regidora queixar-se per Ràdio Arenys de l’incivisme dels ciutadans quan es treuen els trastos vells. Però hem explicat degudament a la ciutadania i a les empreses què es pretén amb la recollida de trastos? I quan tothom estigui concienciat hi haurà alguna mesura de pressió per al qui no ho faci bé? Si la resposta a alguna de les dues preguntes, és NO, estarem davant un problema. I em temo que a Arenys la resposta de totes dues preguntes és NO.

I per acabar-ho d’adobar, la cap de la brigada, excel·lent professional, fa uns dies que està de baixa i ens endinsem en el problemàtic estiu on hi ha més demanda d’actuacions i menys personal donades les vacances.