diumenge, de juny 04, 2006

Immigració i Integració

El Grup de Debat i Tertúlia d’Arenys de Mar ha dut a la Biblioteca a Mohammed Chaib per a parlar i debatre sobre Immigració i integració. En M. Chaib, nascut a Tanger, és un gran conéixedor de la immigració i és el president de l’associació sòcio-cultural IBN BATUTA, a part de ser membre del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. S’han tocat molts temes: el perquè la gent emigra, quines pors tenen els nou-vinguts, quines pors hi ha en la població d’acollida, què s’ha de fer per a no repetir el model francès,.... En M. Chaib ha estat molt clar, tots els que vivim a Catalunya som catalans i hem d’aprendre a viure la interculturalitat, més que no pas la multiculturalitat i que tots tenim drets i deures i que caldrà fer-ho bé per tal que les segones generacions es trobin plenament integrades sense que això vulgui dir abandonar costums i creences de la pròpia cultura. Entre els deures dels nou vinguts, el de l’idioma i entre els drets, el de poder participar activament en les consultes polítiques. Però hi ha molt més que això, hem de fer per a tenir espais i moments de trobada i d’intercanvi, els àrabs han de poder i han d’anar a les executives de les Ampas i que les festes que aquí fem han de ser participades per tots, no que cadascú faci les seves festes i prou. Val a dir que l’acte "competia" amb un altre de molt interessant organitzat per Arenys Solidari i l'Associació de Dones per a l'Igualtat també cal destacar que ha comptat amb la presència i participació activa de membres d’origen àrab residents a Arenys de Mar. Com bé deia el moderador, en Xavier Febrer, tant de bo que la presència de membres de la cultura àrab arribi a ser un fet normal i per a parlar de qualsevol dels temes que són plenament vius i ens afecten a tots els qui vivim a Arenys de Mar.