dijous, de març 02, 2006

Xifres sobre immigració

La setmana passada vaig demanar a l’Ajuntament unes estadístiques d'habitants i l’administrativa del padró ràpidament i eficaç me les va lliurar. Senzillament volia recollir informació del procés immigratori que ha tingut Arenys en els darrers anys. Les dades són molt eloqüents i molt aclaridores. Les exposo en el bloc car les considero molt interessants.

En primer lloc s’ha de dir que Arenys ha passat de la barrera dels 14.000 habitants. Actualment som 14.152 ciutadans dels quals uns 1.477 no tenen la nacionalitat espanyola, xifra que representa un 10,44%.

Pel que fa a la procedència per continents, s’observa com la comunitat més nombrosa és la llatinoamericana (550), per sobre de l’africana (481). Dins dels llatinoamericans els països amb més representació són Colòmbia (123), Argentina (119) i Equador (99). I dins dels africans sobresurt el Marroc amb 412 conciutadans.

Pel que fa a l’evolució en el temps, es pot dir respecte dels ciutadans que són ara actualment a Arenys, que a l’any 1996 al nombre més important de residents d’altres nacionalitats eren europeus. A partir d’aquell any hi ha hagut un gran nombre de nouvinguts, especialment els tres darrers anys.

Què es pot extreure d’aquestes dades? Hi ha un nombre molt important de gent de TOT el món, però sobre tot de gent que porta molts pocs anys a Arenys. A diferència dels que es diu, la comunitat més nombrosa és la sud-americana més que no pas la marroquina.

Aquestes dades crec que ens han de fer reflexionar i veure si estem donant les respostes adequades a noves necessitats, si entenem què és el concepte d’integració social i si ens estem preparant (tots, tant els nouvinguts com la resta) per a un nou món i una nova convivència intercultural i interrreligiosa. Fins aquí, aquest petit esbós de les dades.

Imatge extreta de la plana web Edualter