dijous, d’octubre 26, 2006

Ple ordinari d'octubre

El Ple ordinari d’octubre ha estat curt i tranquil. Curt per tal que no hi havia temes. Per a omplir de contingut s’ha hagut de repescar un tema de la Zona industrial del mes passat per a completar-lo (l’aprovació de conveni urbanístic de Valldegata). Tot i la manca de temes hi ha hagut un decret d’Alcaldia que calia, al meu entendre, haver-ho aprovat en Ple, per tant és nul.

Per a fer-ne una visió ràpida d’el Ple en faré dues pinzellades.

La nota desafinada, quan la regidora d’ensenyament ha dit que no convocava consells escolars, però que en l’anterior mandat tampoc es feia. I ni és veritat i ni això li pot servir d’excusa.

La nota trista, quan el regidor d’urbanisme ha reconegut que en el programa de Ràdio del diumenge passat havia dit equivocadament que la retirada de sorres de la Riera ho feia gratis una empresa i no l’ACA.

I comptat i debatut ja tenim oficialment aprovat el Consell de Promoció Econòmica. Esperem que aviat es pugui reunir i començar a treballar per més dels esforços en intentar explicar que ja fa temps que es treballa.

1 comentari:

xfebrer ha dit...

Ramon,
Les explicacions del regidor Benet Maimí només intentaven dissimular la mala gestió de la seva regidoria. Que un consell aprovat el mes de febrer, no tingui nomenats els seus membres fins a l'octubre, dóna una imatge clara de la feina que es fa des de la regidoria.
La seva companya de govern també va estar a l'altura que li és característica quan va reconèixer que encara no s'havia reunit cap vegada el Consell Municipal Escolar, aquest any. Si a això afegeixes que és la regidora de Participació Ciutadana, n'hi ha per fugir escapats!
De tots plegats, comptat i debatut, em quedo amb l'alcalde. A la resta que els llicenciïn!