diumenge, d’agost 06, 2006

Dades d'habitants

Segons l’informe elaborat pel Pla Territorial de Ciutadania i Immigració del Maresme del Consell Comarcal, la presència de persones estrangeres empadronades a la comarca del Maresme se situava en l'11,28% i a Arenys en un 10,6%. D’aquest informe se n’ha fet ressó Ràdio Arenys i fa uns mesos vaig assenyalar unes dades demogràfiques a Arenys sobre immigració. Crec que val la pena ressaltar la dada diferèncial sobre l’orígen de la immigració. Mentre que a la comarca l’orígen predominant és el nord África, a Arenys és el llatinoamericà i en similitud a la comarca dins els llatinoamericans predominen les dones.

Posats a fer, esmento una altra dada evolutiva sobre l’edat de la població i el nombre d’habitants. Són dades gens "sorprenents" però que va bé pensar-hi de tant en tant. S’observa com des de l’any 1981 han augmentat els habitants d’Arenys i com també ha augmentat l’index d’envelliment.


En Xavier Febrer ha comunicat a Arenyautes les bases reguladores per a la provisió del lloc de treball de subaltern amb funcions de manteniment d'instal·lacions esportives de l'Organisme Autònom Local d'Esports, d'Arenys de Mar. I hi destaco dues coses, una ja dita, la que a mesura que es buida de contingut el Patronat d’Esports i es buiden les seves activitats esportives directes s’augmenta l’estructura en personal (paradoxa) i l’altra que l’Ajuntament no ho ha publicat a la seva plana web on ha desaparegut per manca d’informació (¿?) el tauler d’anuncis.