divendres, de febrer 19, 2010

La Nova Nacional II

La carretera NII pel nostre terme està experimentant uns canvis importants en els darrers temps. A més de l'asfaltat i rotonda davant la Riera i de la remodelació de Platja Cassà s'està duent a terme la rotonda de la zona industrial (antiga Muvisa). Val a dir que s'obre un nou escenari amb el traspàs de la NII a la Generalitat i que caldrà continuar treballant per a millorar aquesta via i fer-ne un carrer més de la vila. Temes de futur en són precisament la integració en la xarxa urbana, la consolidació de les penyes, una futura rotonda a llevant, etc. a més d'acabar la rotonda a la Muvisa i la rotonda al Sapí.
A la fotografia es veu una imatge de les obres del pas subterrani peatonal per sota la NII. El desenvolupament d'aquestes obres, a càrrec del ministeri de Fomento, ha passat força discret, discreció que aviat no existirà. Amb el traspàs de la NII hi ha la creació de la variant de Valldegata la qual ens treurà la servitud de la B511 a la Riera. Variant que enllaçarà amb una rotonda importantíssima a tocar de l'autopista. Aquesta rotonda està a punt per a començar a executar-se a càrrec dels promotors del Polígon industrial de Valldegata Ponent.